fbpx
Wykłady
  • wtorek (13 wrzesień), godz. 17:30 Przez lata horror był traktowany bądź jako rozrywka, bądź diagnoza społeczna. Wraz z uformowaniem się myśli i praktyki anarchistycznej, środki wyrazu właściwe kulturze i sztuce grozy stały się częścią arsenału propagandowego stosowanego przez aktywistów. Anarchiści mają do horroru stosunek inny niż liberałowie czy konserwatyści. Traktują...
  • środa (14 września), godz. 17:30 "Postmodernistyczne slashery prowadzą nieustanny dialog z tradycją, przywołując swoich poprzedników z lat 70 i 80. Hiperbolizują reguły i styl podgatunku, zagęszczają i uwydatniają jego istotne cechy, tworząc tym samym pastisz". Zabawa formą, skrócenie dystansu między twórcą, a widzem, posługiwanie się groteską, interpretowanie znanych tropów na...
  • czwartek (15 września), godz. 17:30 Seksualne dewiacje, przemoc, brutalność, przekraczanie granic. Ciemne strony życia, a zarazem dominanty kompozycyjne, najmroczniejszej strony kina. Ciekawość i chęć sięgania po nieco grzeszne przyjemności, wpływały na zainteresowanie kinem gore. To właśnie ta, skrajnie brutalna odmiana horroru, stała się przestrzenią najbardziej otwartą na wszelkie eksperymenty, których...