fbpx

PRACA

OFERTY PRACY

Obecnie poszukujemy osoby do koordynacji festiwalu oraz osoby do tłumaczeń i koordynacji pracy tłumaczy

Stanowisko: KOORDYNATORKA/KOORDYNATOR FESTIWALU

Data ogłoszenia:
14.08.2020
Termin składania dokumentów:
31.08.2020

 

PODSTAWOWY ZAKRES OBOWIĄZKÓW:
– organizacja międzynarodowego festiwalu filmowego
– koordynacja działań osób i działów zaangażowanych w realizację festiwalu
– kontakt z mediami i patronatami medialnymi, zakup reklam
– przygotowywanie umów
– logistyka nośników filmowych
– opracowywanie materiałów promocyjnych i informacyjnych festiwalu
– podstawowa obróbka gotowych materiałów graficznych
– korespondencja mailowa w języku polskim i angielskim
– wprowadzanie treści na stronę WordPress

WYMAGANIA ZWIĄZANE ZE STANOWISKIEM:
– wykształcenie wyższe
– doświadczenie w organizacji wydarzeń kulturalnych
– umiejętność prowadzenia negocjacji i podejmowania samodzielnych decyzji
– znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym w mowie i piśmie
– dyspozycyjność
– zaangażowanie
– umiejętność pracy pod presją czasu
– komunikatywność i umiejętność zarządzania zespołem
– odpowiedzialność i terminowość w realizacji zadań
– zainteresowanie kinem i rozeznanie w branży filmowej mile widziane

OFERUJEMY
– pracę na umowę o dzieło lub zlecenie
– możliwość stałej współpracy
– możliwość aktywnego udziału w rozwijaniu Splat!FilmFest
– atrakcyjne wynagrodzenie – adekwatne do doświadczenia i zaangażowania
– praca w siedzibie Centrum Spotkania Kultur w Lublinie, pl. Teatralny 1
– praca co najmniej do końca grudnia 2020

WYMAGANE DOKUMENTY:
Na etapie składania aplikacji:
– CV
– list motywacyjny

Jeżeli w CV zawarte są dane obejmujące swym zakresem szczególne kategorie danych osobowych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO, prosimy o dopisanie w CV:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w CV oraz załączonych do niego dokumentach”.

Administratorem Państwa danych osobowych jest Nowa Aleksandria z siedzibą w Łęcznej.
Kontakt z administratorem pod adresem e-mail: aleksandria.nowa@gmail.com

Dokumenty aplikacyjne należy wysyłać mailem na adres:
splatfilmfest@gmail.com
tytuł wiadomości: PRACA

Na podstawie złożonych dokumentów zespół festiwalu Splat!FilmFest dokona wstępnego wyboru kandydatek/kandydatów, którzy zostaną zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjną. O jej terminie wybrani kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie. Dodatkowe informacje można uzyskać pisząc na adres e-mail: splatfilmfest@gmail.com.

 

 

 

STANOWISKO  – TŁUMACZ, KOORDYNATOR ZESPOŁU TŁUMACZY (JĘZYK ANGIELSKI)

Data ogłoszenia:
14.08.2020
Termin składania dokumentów:
31.08.2020

PODSTAWOWY ZAKRES OBOWIĄZKÓW:
– koordynacja pracy kilkudziesięcioosobowego zespołu tłumaczy
– tłumaczenia list dialogowych do filmów z języka angielskiego na polski
– synchronizacja list dialogowych
– tłumaczenia na język angielski materiałów informacyjnych i promocyjnych
– dokonywanie korekt
– współpraca z osobami i działami zaangażowanymi w realizację festiwalu

WYMAGANIA ZWIĄZANE ZE STANOWISKIEM:
– udokumentowane doświadczenie w tłumaczeniu list dialogowych
– umiejętność obsługi programów do tłumaczeń list dialogowych
– dyspozycyjność
– zaangażowanie
– umiejętność pracy pod presją czasu
– komunikatywność i umiejętność zarządzania zespołem
– odpowiedzialność i terminowość w realizacji zadań

OFERUJEMY
– pracę na umowę o dzieło
– możliwość aktywnego udziału w rozwijaniu Splat!FilmFest
– atrakcyjne wynagrodzenie – adekwatne do doświadczenia i zaangażowania
– praca w siedzibie Centrum Spotkania Kultur w Lublinie, pl. Teatralny 1
– praca co najmniej do końca grudnia 2020
– możliwość stałej współpracy

WYMAGANE DOKUMENTY:
Na etapie składania aplikacji:
– CV
– list motywacyjny
– referencje/zaświadczenia

Jeżeli w CV zawarte są dane obejmujące swym zakresem szczególne kategorie danych osobowych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO, prosimy o dopisanie w CV:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w CV oraz załączonych do niego dokumentach”.

Administratorem Państwa danych osobowych jest Nowa Aleksandria z siedzibą w Łęcznej.
Kontakt z administratorem pod adresem e-mail: nowa.aleksandria@gmail.com

Dokumenty aplikacyjne należy wysyłać mailem na adres:
splatfilmfest@gmail.com
tytuł wiadomości: PRACA

Na podstawie złożonych dokumentów zespół festiwalu Splat!FilmFest dokona wstępnego wyboru kandydatów, którzy zostaną zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjną. O jej terminie wybrani kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie.
Dodatkowe informacje można uzyskać pisząc na adres e-mail: splatfilmfest@gmail.com.