fbpx
Splat!FilmFest
ZAŁOGA
Monika Stolat
DYREKTORKA & PRODUCENTKA splatfilmfest@gmail.com
Magdalena Chmielewska
magdalena.chmielewska@splatfilmfest.com
Napisz:
splatfilmfest@gmail.com
Helena Szwed
splatfilmfest@gmail.com
Karolina Łapa
karolina.lapa@splatfilmfest.com